AZZA-da mənsəb

Biz məqsədi aydın olan adamlara maraqlı iş təklif etməyə hazırıq. Bizdə işin başlanğıcı təkcə konkret bir vəzifədə işləmək deyil, bu sizin inkişafınız və bacarıqlarınızı həyata keçirmək üçün şərait yaradan şirkətdə işləməkdir.

Bizimlə işləyərkən sizin aşağıdakı imkanlarınız olur:

  • İşə məsuliyyətli münasibət şərtilə mənsəb pilləkəni üzrə qalxmaq. Bütün işlər sizin səyinizdən asılıdır!
  • Baza təhsilin olduğu halda istehsalatda peşə qazanmaq. Hər şey öz əlinizdədir!
  • Təkcə peşəkar kimi yox, həm də şəxsiyyət kimi yüksəlməkdir. Hər iş arzunuzdan asılıdır!

Bizim şirkətin əməkdaşlarının qiymətləndirdiyi altı üstün cəhətlər

  1. Sabitlik: əmək haqqının müntəzəm və zəmanətlə verilməsi, uzun müddətli iş və ixtisara görə işdən azad edilmə qorxusunun olmaması.
  2. Təhsil alma və mənsəbdə inkişaf: işə məsuliyyətli münasibət şərtilə zəmanətli mənsəb inkişafı, ixtisasını artırmaq və şəxsiyyətini inkişaf etdirmək məqsədilə təhsil almaq.
  3. Rəhbərlər: həssas, başa düşən, ədalətli, tələbkar, ünsiyyətdə sadə.
  4. İş şəraiti: rahat; əlverişli iş binaları; əmək təhlükəsizliyi; müasir avadanlıqlar; Avropa keyfiyyət standartlarına əməl edilməsi; qayda-qanun və intizam; şirkət ilə işçi arasında şəffaf münasibətlər; sabit iş qrafiki.
  5. Ab-hava: xeyirxah kollektiv, komanda, korporativ bayramlar.