Our store

Yasamal district, 12F M.Nakhchyvani street

Yasamal district, 12F M.Nakhchyvani street

Contact info

address: 12F M.Nakhchyvani street (6 parallel)

(012) 310 2400 (ext 1105)

(051) 880 0849

info@azza.az

Work time

I-V – 08:00 – 22:30
V-VII – 08:00 – 23:00