Our store

Nizami district, 48 K.Balakishiyev street

Nizami district, 48 K.Balakishiyev street

Contact info

address: 48 K.Balakishiyev street (near Neftcilar underground)

info@azza.az

Work time

I-V – 08:00 – 22:30
V-VII – 08:00 – 23:00