Məhsullar

Spirtli İçkilər

Louis Royer, Maison Boinaud, Marie Bizard, Zernoff, Vignerons Catalans və s. kimi spirtli içki markalarının bütün çeşidlərini kəşf edin.

Araq

Araq
 • Almaniya
 • Belarusiya
 • Estoniya
 • Latviya
 • Litva
 • Moldova
 • Niderland
 • Polşa
 • Rusiya
 • Ukrayna
 • Yunanıstan

Araq - güclü spirtli içkidir, xarakterik dad və spirt qoxulu rəngsiz bir su ilə spirtlin həllidir. Klassik araq ətirli notlarsız və şəffaf olmalıdır. "Vodka" sözünün gündəlik həyata yayılmasından əvvəl, qəbul edilən adı "çörək şərabı" idi, "vodka" adı XIX əsrdə müasir mənasını aldı. Arağın istehsalı bir neçə mərhələdən ibarətdir: təmizlənmə, filtrasiya, rektifikasiya (düzəltmə), dadma və s.

Araq - güclü spirtli içkidir, xarakterik dad və spirt qoxulu rəngsiz bir su ilə spirtlin həllidir. Klassik araq ətirli notlarsız və şəffaf olmalıdır. "Vodka" sözünün gündəlik həyata yayılmasından əvvəl, qəbul edilən adı "çörək şərabı" idi, "vodka" adı XIX əsrdə müasir mənasını aldı. Arağın istehsalı bir neçə mərhələdən ibarətdir: təmizlənmə, filtrasiya, rektifikasiya (düzəltmə), dadma və s.

Araq - güclü spirtli içkidir, xarakterik dad və spirt qoxulu rəngsiz bir su ilə spirtlin həllidir. Klassik araq ətirli notlarsız və şəffaf olmalıdır. "Vodka" sözünün gündəlik həyata yayılmasından əvvəl, qəbul edilən adı "çörək şərabı" idi, "vodka" adı XIX əsrdə müasir mənasını aldı. Arağın istehsalı bir neçə mərhələdən ibarətdir: təmizlənmə, filtrasiya, rektifikasiya (düzəltmə), dadma və s.

Araq - güclü spirtli içkidir, xarakterik dad və spirt qoxulu rəngsiz bir su ilə spirtlin həllidir. Klassik araq ətirli notlarsız və şəffaf olmalıdır. "Vodka" sözünün gündəlik həyata yayılmasından əvvəl, qəbul edilən adı "çörək şərabı" idi, "vodka" adı XIX əsrdə müasir mənasını aldı. Arağın istehsalı bir neçə mərhələdən ibarətdir: təmizlənmə, filtrasiya, rektifikasiya (düzəltmə), dadma və s.

Araq - güclü spirtli içkidir, xarakterik dad və spirt qoxulu rəngsiz bir su ilə spirtlin həllidir. Klassik araq ətirli notlarsız və şəffaf olmalıdır. "Vodka" sözünün gündəlik həyata yayılmasından əvvəl, qəbul edilən adı "çörək şərabı" idi, "vodka" adı XIX əsrdə müasir mənasını aldı. Arağın istehsalı bir neçə mərhələdən ibarətdir: təmizlənmə, filtrasiya, rektifikasiya (düzəltmə), dadma və s.

Araq - güclü spirtli içkidir, xarakterik dad və spirt qoxulu rəngsiz bir su ilə spirtlin həllidir. Klassik araq ətirli notlarsız və şəffaf olmalıdır. "Vodka" sözünün gündəlik həyata yayılmasından əvvəl, qəbul edilən adı "çörək şərabı" idi, "vodka" adı XIX əsrdə müasir mənasını aldı. Arağın istehsalı bir neçə mərhələdən ibarətdir: təmizlənmə, filtrasiya, rektifikasiya (düzəltmə), dadma və s.

Araq - güclü spirtli içkidir, xarakterik dad və spirt qoxulu rəngsiz bir su ilə spirtlin həllidir. Klassik araq ətirli notlarsız və şəffaf olmalıdır. "Vodka" sözünün gündəlik həyata yayılmasından əvvəl, qəbul edilən adı "çörək şərabı" idi, "vodka" adı XIX əsrdə müasir mənasını aldı. Arağın istehsalı bir neçə mərhələdən ibarətdir: təmizlənmə, filtrasiya, rektifikasiya (düzəltmə), dadma və s.

Araq - güclü spirtli içkidir, xarakterik dad və spirt qoxulu rəngsiz bir su ilə spirtlin həllidir. Klassik araq ətirli notlarsız və şəffaf olmalıdır. "Vodka" sözünün gündəlik həyata yayılmasından əvvəl, qəbul edilən adı "çörək şərabı" idi, "vodka" adı XIX əsrdə müasir mənasını aldı. Arağın istehsalı bir neçə mərhələdən ibarətdir: təmizlənmə, filtrasiya, rektifikasiya (düzəltmə), dadma və s.

Araq - güclü spirtli içkidir, xarakterik dad və spirt qoxulu rəngsiz bir su ilə spirtlin həllidir. Klassik araq ətirli notlarsız və şəffaf olmalıdır. "Vodka" sözünün gündəlik həyata yayılmasından əvvəl, qəbul edilən adı "çörək şərabı" idi, "vodka" adı XIX əsrdə müasir mənasını aldı. Arağın istehsalı bir neçə mərhələdən ibarətdir: təmizlənmə, filtrasiya, rektifikasiya (düzəltmə), dadma və s.

Araq - güclü spirtli içkidir, xarakterik dad və spirt qoxulu rəngsiz bir su ilə spirtlin həllidir. Klassik araq ətirli notlarsız və şəffaf olmalıdır. "Vodka" sözünün gündəlik həyata yayılmasından əvvəl, qəbul edilən adı "çörək şərabı" idi, "vodka" adı XIX əsrdə müasir mənasını aldı. Arağın istehsalı bir neçə mərhələdən ibarətdir: təmizlənmə, filtrasiya, rektifikasiya (düzəltmə), dadma və s.

Araq - güclü spirtli içkidir, xarakterik dad və spirt qoxulu rəngsiz bir su ilə spirtlin həllidir. Klassik araq ətirli notlarsız və şəffaf olmalıdır. "Vodka" sözünün gündəlik həyata yayılmasından əvvəl, qəbul edilən adı "çörək şərabı" idi, "vodka" adı XIX əsrdə müasir mənasını aldı. Arağın istehsalı bir neçə mərhələdən ibarətdir: təmizlənmə, filtrasiya, rektifikasiya (düzəltmə), dadma və s.

Şərab

Şərab
 • Afrika
 • Argentina
 • Çili
 • Fransa
 • Gürcüstan
 • İspaniya
 • İtaliya
 • Portuqaliya

Şərab ən qədim spirtli içkilərdəndir. Qədim zamanlarda Romada, Yunanıstanda bu içkidən çox istifadə edilib. Şərabın qırmızı və ağ olmaqla iki növ olur. Qırmızı şərab qırmızı üzümdən əldə edilir. Şərabların rəngləri kimi dadları da müxtəlif olur.

Şərab ən qədim spirtli içkilərdəndir. Qədim zamanlarda Romada, Yunanıstanda bu içkidən çox istifadə edilib. Şərabın qırmızı və ağ olmaqla iki növ olur. Qırmızı şərab qırmızı üzümdən əldə edilir. Şərabların rəngləri kimi dadları da müxtəlif olur.

Şərab ən qədim spirtli içkilərdəndir. Qədim zamanlarda Romada, Yunanıstanda bu içkidən çox istifadə edilib. Şərabın qırmızı və ağ olmaqla iki növ olur. Qırmızı şərab qırmızı üzümdən əldə edilir. Şərabların rəngləri kimi dadları da müxtəlif olur.

Şərab ən qədim spirtli içkilərdəndir. Qədim zamanlarda Romada, Yunanıstanda bu içkidən çox istifadə edilib. Şərabın qırmızı və ağ olmaqla iki növ olur. Qırmızı şərab qırmızı üzümdən əldə edilir. Şərabların rəngləri kimi dadları da müxtəlif olur.

Şərab ən qədim spirtli içkilərdəndir. Qədim zamanlarda Romada, Yunanıstanda bu içkidən çox istifadə edilib. Şərabın qırmızı və ağ olmaqla iki növ olur. Qırmızı şərab qırmızı üzümdən əldə edilir. Şərabların rəngləri kimi dadları da müxtəlif olur.

Şərab ən qədim spirtli içkilərdəndir. Qədim zamanlarda Romada, Yunanıstanda bu içkidən çox istifadə edilib. Şərabın qırmızı və ağ olmaqla iki növ olur. Qırmızı şərab qırmızı üzümdən əldə edilir. Şərabların rəngləri kimi dadları da müxtəlif olur.

Şərab ən qədim spirtli içkilərdəndir. Qədim zamanlarda Romada, Yunanıstanda bu içkidən çox istifadə edilib. Şərabın qırmızı və ağ olmaqla iki növ olur. Qırmızı şərab qırmızı üzümdən əldə edilir. Şərabların rəngləri kimi dadları da müxtəlif olur.

Şərab ən qədim spirtli içkilərdəndir. Qədim zamanlarda Romada, Yunanıstanda bu içkidən çox istifadə edilib. Şərabın qırmızı və ağ olmaqla iki növ olur. Qırmızı şərab qırmızı üzümdən əldə edilir. Şərabların rəngləri kimi dadları da müxtəlif olur.

Konyak

Konyak
 • Fransa

Konyak, ağ üzüm şərablarını damıtmaqla alınan və sonra palıd çəlləklərdə saxlanan Fransız əsilli spirtli içkidir. İçki, öz adını XII əsrdə bir neçə ən böyük üzüm bağının yaradıldığı Fransanın Konyak şəhərindən almışdır.

Viski

Viski
 • Almaniya
 • Amerika
 • Fransa
 • İrlandiya
 • Şotlandiya
 • Yeni Zelandiya

Viski XII əsrdən etibarən hazırlanır və hələ də öz ləzzətini qoruyub saxlayır. Bu da bu içkinin ən önəmli məqamıdır. Onun ilk istehsalçıları Şotlandiyalı rahiblər olub. Onlar sadə damıtma üsullarını tətbiq edərək şərabı sadəcə tibbi məqsədlə istifadə edirdilər. Bir neçə yüz ildən sonra, demək olar ki, bütün İngiltərə bu içkinin hazırlanması ilə məşğul idi. "Saxlama" mərhələsi olmadığı üçün şərab hazırladıqdan dərhal sonra istehlak edilirdi. Əsas xammal arpa idi. Bəzən isə çovdar və yulaf olurdu.

Viski XII əsrdən etibarən hazırlanır və hələ də öz ləzzətini qoruyub saxlayır. Bu da bu içkinin ən önəmli məqamıdır. Onun ilk istehsalçıları Şotlandiyalı rahiblər olub. Onlar sadə damıtma üsullarını tətbiq edərək şərabı sadəcə tibbi məqsədlə istifadə edirdilər. Bir neçə yüz ildən sonra, demək olar ki, bütün İngiltərə bu içkinin hazırlanması ilə məşğul idi. "Saxlama" mərhələsi olmadığı üçün şərab hazırladıqdan dərhal sonra istehlak edilirdi. Əsas xammal arpa idi. Bəzən isə çovdar və yulaf olurdu.

Viski XII əsrdən etibarən hazırlanır və hələ də öz ləzzətini qoruyub saxlayır. Bu da bu içkinin ən önəmli məqamıdır. Onun ilk istehsalçıları Şotlandiyalı rahiblər olub. Onlar sadə damıtma üsullarını tətbiq edərək şərabı sadəcə tibbi məqsədlə istifadə edirdilər. Bir neçə yüz ildən sonra, demək olar ki, bütün İngiltərə bu içkinin hazırlanması ilə məşğul idi. "Saxlama" mərhələsi olmadığı üçün şərab hazırladıqdan dərhal sonra istehlak edilirdi. Əsas xammal arpa idi. Bəzən isə çovdar və yulaf olurdu.

Viski XII əsrdən etibarən hazırlanır və hələ də öz ləzzətini qoruyub saxlayır. Bu da bu içkinin ən önəmli məqamıdır. Onun ilk istehsalçıları Şotlandiyalı rahiblər olub. Onlar sadə damıtma üsullarını tətbiq edərək şərabı sadəcə tibbi məqsədlə istifadə edirdilər. Bir neçə yüz ildən sonra, demək olar ki, bütün İngiltərə bu içkinin hazırlanması ilə məşğul idi. "Saxlama" mərhələsi olmadığı üçün şərab hazırladıqdan dərhal sonra istehlak edilirdi. Əsas xammal arpa idi. Bəzən isə çovdar və yulaf olurdu.

Viski XII əsrdən etibarən hazırlanır və hələ də öz ləzzətini qoruyub saxlayır. Bu da bu içkinin ən önəmli məqamıdır. Onun ilk istehsalçıları Şotlandiyalı rahiblər olub. Onlar sadə damıtma üsullarını tətbiq edərək şərabı sadəcə tibbi məqsədlə istifadə edirdilər. Bir neçə yüz ildən sonra, demək olar ki, bütün İngiltərə bu içkinin hazırlanması ilə məşğul idi. "Saxlama" mərhələsi olmadığı üçün şərab hazırladıqdan dərhal sonra istehlak edilirdi. Əsas xammal arpa idi. Bəzən isə çovdar və yulaf olurdu.

Viski XII əsrdən etibarən hazırlanır və hələ də öz ləzzətini qoruyub saxlayır. Bu da bu içkinin ən önəmli məqamıdır. Onun ilk istehsalçıları Şotlandiyalı rahiblər olub. Onlar sadə damıtma üsullarını tətbiq edərək şərabı sadəcə tibbi məqsədlə istifadə edirdilər. Bir neçə yüz ildən sonra, demək olar ki, bütün İngiltərə bu içkinin hazırlanması ilə məşğul idi. "Saxlama" mərhələsi olmadığı üçün şərab hazırladıqdan dərhal sonra istehlak edilirdi. Əsas xammal arpa idi. Bəzən isə çovdar və yulaf olurdu.

Tekila

Tekila
 • Meksika

Tekila, əsasən Meksikanın qərb əyalətindəki Xalisko əyalətində yerləşən Tequila şəhəri yaxınlığında hazırlanan və güclü distillə olunan spirtli içkidir. O, Meksikada bitən mavi aqava bitkisindən əldə edilir.

Digər İçkilər

Digər İçkilər
 • ESTONİYA
 • Fransa
 • İtaliya
 • Litva
 • Niderland

Azza dünyanın müxtəlif ölkələrindən müxtəlif markalara məxsus su, təbii şirə, limonad likör, cin kimi içkiləri də sizə təqdim edir.

Azza dünyanın müxtəlif ölkələrindən müxtəlif markalara məxsus su, təbii şirə, limonad likör, cin kimi içkiləri də sizə təqdim edir.

Azza dünyanın müxtəlif ölkələrindən müxtəlif markalara məxsus su, təbii şirə, limonad likör, cin kimi içkiləri də sizə təqdim edir.

Azza dünyanın müxtəlif ölkələrindən müxtəlif markalara məxsus su, təbii şirə, limonad likör, cin kimi içkiləri də sizə təqdim edir.

Azza dünyanın müxtəlif ölkələrindən müxtəlif markalara məxsus su, təbii şirə, limonad likör, cin kimi içkiləri də sizə təqdim edir.

Pivə

Pivə
 • Almaniya
 • Rusiya

Pivə - taxıl (buğda, arpa və ya çovdar) və şərbətçiotu olan qarışığın qıcqırdılmasından alınan dünyanın ən çox içilən spirtli içkisidir.

Pivə - taxıl (buğda, arpa və ya çovdar) və şərbətçiotu olan qarışığın qıcqırdılmasından alınan dünyanın ən çox içilən spirtli içkisidir.

Təşəkkür edirik!

Sizin anketiniz müvəffəqiyyətlə göndərilib.

Mütəxəssislərimiz qısa zaman ərzində sizinlə əlaqə saxlayacaq.